Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Nasi Specjaliści

Nasi Specjaliści
Zespół specjalistów:
- pedagog
- psycholog
- logopeda
- terapeuta integracji sensorycznej
- terapeuta terapii EEG - Biofeedback
 
Zespół prowadzi zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno - kompensacyjne, terapeutyczne (pedagogiczne, logopedyczne, psychologiczne). 
 
Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Metoda Integracji Sensorycznej (SI) to zajęcia, których celem jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych (sensorycznych).
 
Terapia SI jest usprawnianiem pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które są bazą do rozwoju tych umiejętności. W toku pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy, jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa. Zadaniem terapeuty jest, przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminowanie, wyhamowywanie lub ograniczenie niepożądanych bodźców obecnych przy nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarczanie silnych bodźców, co jest konieczne przy podwrażliwościach systemów sensorycznych.dziecka niezwykle ważny jest ruch i bezpośrednie doświadczenia zmysłowe. Dobrze zaplanowane i systematycznie wykonywane codzienne czynności oraz właściwa zabawa stanowią solidny fundament do prawidłowego rozwoju. 
 

W naszej szkole terapia odbywa się w sali specjalnie do tego przystosowanej i wyposażonej w odpowiednie przyrządy. Wyposażenie przede wszystkim obejmuje wiele urządzeń do stymulacji systemu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego, wzrokowego.

 

Metoda integracji sensorycznej to jedna z ważniejszych metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi z problemami w rozwoju. W pierwszej kolejności kierowana jest do dzieci z trudnościami w uczeniu się, ale z powodzeniem można stosować ją w przypadku niepełnosprawności intelektualnej, ruchowej, autyzmu i innych zaburzeń. Może być także wykorzystana jako forma profilaktyki ewentualnych trudności w uczeniu się oraz stymulacja rozwoju dzieci prawidłowo rozwijających się.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
EEG Biofeedback jest metodą terapii opartą na technice komputerowej, umożliwiającą trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie, zwykle niedostępnymi dla naszej świadomości.
 
Istotą metody jest wykorzystywanie efektu biologicznego sprzężenia zwrotnego do modyfikowania procesu fizjologicznego i nadawania mu pożądanego kierunku (poprzez podawanie bezpośrednich informacji zwrotnych dotyczących parametru tego procesu), dzięki temu uczymy się zależności pomiędzy naszym ciałem i umysłem a jakością pracy mózgu.
 
Jak wygląda terapia EEG Biofeedback?
 
Do treningu wykorzystywana jest komputerowa technika, za pomocą której dokonuje się  jakościowej i ilościowej oceny zapisu fal mózgowych (EEG) z różnych obszarów mózgu. 
 
Trening przypomina zabawę, podczas której osoba trenująca obserwuje wideogrę, czy animację komputerową, którą kieruje siłą własnej aktywności mózgu, umysłu, czy woli. Energia fal mózgowych osoby trenującej zostaje przetworzona na przebieg wideogry. Terapeuta śledzi pracę osoby trenującej umożliwiając jej nagradzanie fal potrzebnych i jednoczesne  tłumienie  fal niepożądanych. Gdy zwiększa się aktywność mózgu pacjenta w ustawionym przedziale, gra porusza się do przodu, a komputer nagradza pacjenta punktami sygnalizowanymi dźwiękiem. Pozwala to nauczyć się optymalizacji pracy własnego mózgu i modyfikować jego pracę. Trenująca osoba uczy się odwracać nieprawidłowy stan fal mózgowych i dzięki temu osiągać optymalny stan równowagi fizjologicznej, wolny od napięć i stresu, uzyskując poprawę stanu zdrowia.
 

Treningi EEG Biofeedback w szkole szczególnie wykorzystywane będą w celu usprawnienia koncentracji uwagi, spostrzegania, pamięci ucznia jak i jego tempa pracy. Mają także za zadanie wyeliminować stres szkolny i zminimalizować niepożądane zachowania uczniów. Biofeedback ma wspomóc rozwój edukacyjny, społeczny i emocjonalny ucznia.

 

Wymagane dokumenty dotyczące udziału w treningach:
– zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do terapii Biofeedback,
– zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Metoda Warnkego - opracowana przez Freda Warnke przeznaczona jest do pracy z dziećmi lub osobami dorosłymi, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia.
 
Według koncepcji Warnke, przyczyną problemów z nauką są trudności w automatyzacji przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego. Czytanie, pisanie i mówienie to złożone czynności umysłowe, które przebiegać mogą prawidłowo wyłącznie wtedy, gdy są w pełni zautomatyzowane. Jeżeli przetwarzanie bodźców zmysłowych w mózgu jest opóźnione, zwiększenie ilości ćwiczeń czytania i pisania nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Znacznie skuteczniejsze jest przyspieszenie procesów przetwarzania na poziomie centralnym poprzez ćwiczenia automatyzacji ośmiu funkcji podstawowych w zakresie słyszenia, widzenia i motoryki wykonywanych z pomocą urządzeniaAudio-Trainer 3000.
 

Korzyści z pracy metodą Warnkego:

– poprawa umiejętności czytania i/lub pisania,
– szybsze rozumienie mowy,
– wzmocnienie słyszenia kierunkowego,
– poprawa rozumienia bodźców słuchowych,
– zwiększenie uwagi i koncentracji nawet w trudnych warunkach środowiskowych tj.: hałas, rozmowy,
– treningi opóźniają naturalny proces starzenia się słuchu,
– treningi znacznie poprawiają komfort słyszenia dzięki czemu zmniejszają również poziom stresu podczas pracy ucznia

Data dodania: 2022-02-19 12:52:53
Data edycji: 2022-02-19 14:42:38
Ilość wyświetleń: 2379

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej